ZÁZNAM INSCENACE HAMLET
OPERA / 8.4.2020
NDM připravuje záznam francouzské lyrické opery HAMLET, která získala řadu ocenění! Inscenace byla současně operním debutem činoherního, rozhlasového a televizního režiséra Radovana Lipuse, bývalého kmenového režiséra činoherního souboru NDM (1992–2008).
 
„Chce-li režisér uspět při inscenování opery, nestačí, že má operu rád, on ji musí nejen respektovat, ale naučit se ji pochopit a využít její specifičnosti, její emocionální účinnosti, jejího vlivu na temporytmus divadelního díla. Nesmí se zaleknout ani krkolomných koloraturních pasáží ve zpěvním partu Ofélie, ale naopak ocenit to, že má Ofélie v operním dramatu větší prostor než tomu je v činohře – a toho si byl právě režisér Radovan Lipus plně vědom. (...) Thomasův HAMLET zvýrazňuje čtyři hlavní postavy – Hamleta, Ofélii, královnu Gertrudu a Claudia, důležitou roli má Přízrak (duch Hamletova zavražděného otce). Operu zahajuje a uzavírá sbor, mající u Lipuse úlohu davu, který, když je potřeba, tak jásá, jindy se jenom raduje při vítání jara nebo, je-li potřeba, truchlí. Doslovné převlékání kabátů je pro něj symptomatické. Hamlet je romantickým princem, který vyslovuje to, co platí podnes. Jeho volba je nemilosrdná – buď pomstí svého otce, nebo zachrání Ofélii. Když zvolí to první, musí pak na závěr říci: „Má duše je v hrobě a běda, já jsem králem...“. Těmito slovy se loučí s mrtvou Ofélií a bere na svá bedra to, po čem netoužil. (...) Inscenace je vybudována s invencí a důsledně za součinnosti celého týmu. (...) Ostravský Hamlet je zážitkem, dokládá schopnosti zdejšího operního souboru ve chvíli, kdy je řízen osobností režiséra, který s ním dokáže cíleně pracovat a tvarovat jej k obrazu svému či přesněji k vytvoření inscenace, s jejíž koncepcí se plně ztotožnil.
Olga Janáčková: Narodil se nový operní režisér. Thomasův Hamlet v Ostravě
www.operaplus.cz
 
Thomas Weinhappel obdržel za roli Hamleta Cenu Thálie 2016 za mimořádný jevištní výkon, Jana Sibera získala za roli Ophélie užší nominaci na stejné ocenění.
• Za mimořádnou interpretaci titulní role Hamleta obdržel Thomas Weinhappel také cenu kritiků – operní Libušku. Zároveň se Hamlet stal divácky nejlepší inscenací festivalu Opera 2017.
• Inscenace získala také nominaci na Ceny Divadelních novin a Opery Plus.
 
Obsah opery Hamlet najdete zde.