KONKURZ DO OPERNÍHO SBORU
17.5.2021
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace a hudební ředitel opery NDM vypisují konkurz na místa členů operního sboru – hlasový obor tenor, alt, soprán.
 
Přihlášky zasílejte do 24. 6. 2021 na níže uvedenou adresu:
Alena Golatová, tajemnice opery
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava – Moravská Ostrava
nebo e-mailem: alena.golatova@ndm.cz
 
K přihlášce přiložte strukturovaný životopis.
Po ukončení VŘ bude Vaše přihláška do konkurzu skartována dle nařízení GDPR.