PODMÍNKY PRO VSTUP DO DIVADLA
2.6.2021
Vážení diváci, v souladu s aktuálním nařízením vlády k rozvolnění opatření v kultuře Vám přinášíme soupis aktuálních podmínek pro vstup do divadla. Děkujeme za dodržování a těšíme se na setkání!
 
V souladu s aktuálním nařízením vlády k rozvolnění opatření v kultuře je nutné mít od vstupu do divadelní budovy ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor FFP2 nebo jiný prostředek ochrany úst dle platného nařízení vlády) a dodržovat hygienická nařízení, která jsou platná pro vnitřní divadelní prostory.

Každý návštěvník divadla musí být schopen se prokázat potvrzením v písemné nebo elektronické podobě:
a) o negativním POC antigenním testu ne starším než 72 hodin nebo potvrzením o negativním PCR testu ne starším než 7 dní (u dětí do 6 let není potvrzení o testování požadováno, mladší 18 let mohou mít potvrzení o bezinfekčnosti ze své školy, případně od zákonného zástupce),
b) nebo o prodělání onemocnění covid-19 do 180 dní od prodělání onemocnění,
c) nebo o očkování proti nemoci covid-19, kdy od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, či od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.,
d) čestné prohlášení o provedeném samotestování s negativním výsledkem.
 
V divadelních budovách samotné testování neprovádíme, ale nabízíme možnost zakoupení respirátoru FFP2.
 
Možnost občerstvení v divadlech se řídí platným nařízením vlády.
 
Vstupenky si můžete zakoupit:
a) osobně v pokladně v pasáži Divadla Jiřího Myrona,
b) on-line přes webové stránky divadla,
c) v den představení je možné zakoupení vstupenky ve večerní pokladně divadla, vždy 1 hodinu před samotným představením.
 
Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví diváků zachováváme v hledišti předepsané rozestupy, a to bez ohledu na to, zda jsou diváci z jedné domácnosti.
 
Při osobním nákupu vstupenek jsme z důvodu případného trasování oprávněni požadovat Vaše kontaktní údaje – jméno, příjmení a e-mail nebo telefonní číslo.
 
Těšíme se, že se konečně osobně potkáme v jednom z našich divadel!
Vaše NDM