ZEMŘEL LEOŠ BÍLEK
2.12.2021
Národní divadlo moravskoslezské se zármutkem oznamuje, že 29. listopadu 2021 ve věku 81 let zemřel bývalý dlouholetý náměstek ředitele Státního divadla v Ostravě pan Leoš Bílek.
Leoš Bílek se narodil 4. října v Ostravě-Zábřehu. Vystudoval nejdříve Hospodářskou školu ve Frýdku-Místku, obor financování a národohospodářská evidence, ale jeho celoživotní vášní se už v dětství staly loutky. Na Lidové konzervatoři absolvoval roku 1963 v oboru loutkářství, už o pár let dříve ale založil vlastní úspěšný loutkový soubor, s nímž získal celou řadu ocenění. To ho přirozeně přivedlo k profesionální kultuře, nejdřív do Domu kultury Vítkovických železáren v Ostravě, kde převzal loutkový soubor, potom do funkce ředitele Domu kultury v Místku a v roce 1971 do Státního divadla v Ostravě. S ostravským divadlem, na pozici ekonomického náměstka ředitele, strávil bezmála dvacet dva let.
 
Za tu dlouhou dobu prošlo divadlo mnohými změnami, včetně té, kdy roku 1980 došlo k integraci ostravských divadel a šíře práce a jeho ekonomické zodpovědnosti se mnohonásobně zvýšila. Roku 1976 zažil požár Divadla Jiřího Myrona a poté se celých deset let zásadně angažoval při jeho přestavbě a rekonstrukci. Zároveň byl zodpovědný za provoz a ekonomiku divadla, za smysluplné investice, rozvoj umělecké a technické výroby i za dodržování právních předpisů spojených se složitým provozem. Roku 1986 si rozšířil vzdělání na Akademii múzických umění v Praze v oboru organizace a řízení divadel. Po odchodu z divadla roku 1992 se rozhodl pokračovat v rodinné tradici a společně se svými bratry vedl vyhlášené knihkupectví v podloubí u místeckého náměstí, které založil jejich otec už v roce 1929.
 
Byl u všeho divadelního dění se svým vzácným darem humoru a nebývalou schopností spojovat lidi. Miloval veselou společnost a neustále ji vyhledával, především však přímo v divadle, jehož byl opravdovou duší. Vynikal svou pílí, skromností a neobyčejnou láskou k divadlu. Ve vzpomínkách zůstane jako laskavý a obětavý člověk, který dokázal v každém okamžiku pomoci a podpořit. Leoš Bílek zemřel 29. listopadu 2021 ve Frýdku-Místku.
 
Foto František Krasl, 70. léta