OHLÉDNUTÍ ZA MIMOŘÁDNĚ ÚSPĚŠNÝM BŘEZNOVÝM SMETANOVSKÝM CYKLEM
15.3.2024
Národní divadlo moravskoslezské jako jediné operní divadlo v České republice (a tedy i na světě) uvedlo cyklus všech osmi dokončených Smetanových oper ve vlastním nastudování. Březnové uvedení cyklu sklidilo u diváků i u odborné kritiky mimořádný úspěch! Druhý květnový cyklus je před námi, srdečně zveme!
 
V sobotu 2. března – v den 200. narozenin skladatele – jsme březnové provedení cyklu slavnostně zahájili před představením opery Braniboři v Čechách: Ministr kultury Martin Baxa spolu s ředitelem Národního divadla moravskoslezského Jiřím Nekvasilem a primátorem Ostravy Janem Dohnalem slavnostně pokřtili publikaci Bedřich Smetana & OPERA. Poprvé jsou v jediném knižním svazku publikována libreta všech osmi dokončených oper Bedřicha Smetany. Vedle vlastních textů libret v českém originále i anglickém překladu publikace přinášíi krátká pojednání o konkrétních operách a životopisné vizitky všech libretistů. Publikaci vydalo Národní divadlo moravskoslezské díky finanční podpoře statutárního města Ostrava a Ministerstva kultury České republiky a je možné ji zakoupit v pokladnách a na našem e-shopu.

Další tituly jsme uvedli v pořadí, v jakém byly napsány: Prodaná nevěsta, Dalibor, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství a Čertova stěna. První provedení Smetanovského operního cyklu Ostrava 2024 jsme uzavřeli v neděli 10. března 2024 premiérovým koncertním uvedením Libuše ve zcela vyprodaném Divadle Jiřího Myrona. Spolu se sólisty účinkoval Pražský filharmonický sbor a Janáčkova filharmonie Ostrava, dirigoval Robert Jindra. Slavnostní večer zahájili ředitel NDM Jiří Nekvasil s ředitelem Janáčkovy filharmonie Ostrava Janem Žemlou.
 
„Ostrava stále víc a víc překvapuje. Je nepochybné, že v tomto městě se kultura dělá srdcem a že na to zdejší lidé slyší. První uvedení Smetanovského operního cyklu provázela obrovská návštěvnost a z reakcí vyplývá, že se velkorysý projekt setkal s pochopením. Svědčí o tom frenetické ohlasy obecenstva a sáhodlouhý potlesk, který po závěrečné Libuši nebral konce. Těžko si lze představit, kolik energie a nasazení do toho museli všichni zúčastnění vložit, ale jejich úsilí nevyznělo do prázdna. Zanechali po sobě trvalou stopu, jejíž smysl s uplývajícím časem poroste. Možná to není na první pohled zřejmé, ale v Ostravě se děje něco výjimečného. Povedlo se tady propojit tradici s naprosto aktuálním a moderním chápáním Bedřicha Smetany". Milan Bátor (ostravan.cz, 11. 3. 2024).