O PRÁZDNINÁCH DIVADLO NESPÍ NO.2: NOVÁ VÝDŘEVA ORCHESTŘIŠTĚ DAD
9.7.2024
Další díl malého fotografického seriálu o nevšedních činnostech v prostorách našich divadel... Po více než dvaceti letech provozu dochází v Divadle Antonína Dvořáka k opravě výdřevy (dřevěné výplně) podlahy orchestřiště.
 
Tato podlaha je značně namáhána jejími pohyby pro rozdílné potřeby inscenací. Pro operu je v drtivém počtu případů nutná spodní poloha podlahy – vznikne tak prostor pro operní orchestr. Činohra naopak využívá horní polohu podlahy – může využít plnou plochu forbíny – prostoru před oponou. Navíc dochází k značnému opotřebení povrchu podlahy častou manipulací s těžkými orchestrálními židlemi, pulty, nástroji samotnými (tympány, zvony, bicí nástroje – to jsou často těžké předměty a v takto stísněných prostorách je nutné se více ohlížet na nástroje než na podlahu).
 
Samotná příprava opravy výdřevy začala již na jaře roku 2023. Dřevo, v tomto případě borovicový masiv, muselo pořádně proschnout, aby po montáži nedocházelo k jeho deformaci. Bylo nutné vše patřičně zaměřit, celou starou podlahu zdokumentovat a provést akustická měření s ohledem na operní produkci. Nemalý čas zabere výběr vhodného dodavatele, který má dostatek zkušeností z podlahami obdobného typu. Podlaha navíc ukrývá mnoho neviditelných technologií – rozvody klimatizace, elektroakustiky či scénického osvětlení.
 
Nová výdřeva je tedy již připravena k montáži. Nejdříve však bylo nutné starou výdřevu vytrhat. Následuje odvoz starých mobilních prvků podlahy a výroba přesných kopií v dílnách dodavatele. Zhruba na konci července pak bude instalována veškerá nová výdřeva. Vzniká tak prostor pro inspekční práce na technologických rozvodech pod podlahou. Zároveň dojde k renovaci betonového lože, úplnému vyčištění volného prostoru od nečistot a položení kabeláže nových divadelních technologií (optické kabely pro video a 3D projekce, systém televizních okruhů a mnoho dalšího).
 
Foto Otakar Mlčoch
V dalším díle se podíváme na realizaci protipožárních nástřiků ošacení jevišť Národního divadla moravskoslezského.