Jeho cesta za tancem vedla od krasobruslení přes dětské role v Národním divadle v Praze až k sólistovi Laterny magiky. Účinkoval v tanečně pohybovém kvartetu Perfektní den aneb Mr. Gluteus Maximus, jehož autorkou a choreografkou je Lenka Vágnerová a v titulní roli Beethovenova baletu Prométheovi lidé aneb Moc hudby a tance v choreografii a režii Heleny Kazárové. 
 
Další, nejvýznamnější roli v jeho životě představovalo pedagogické působení téměř ve všech českých divadlech, zejména v Národním divadle v Praze, v Laterně magice, v Národním divadle Brno, Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, v Divadle J. K. Tyla v Plzni, Divadle F. X. Šaldy Liberec, ale také v Komorním baletu Pavla Šmoka, na konzervatoři Taneční centrum Praha, a především na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze. Na katedře tance vyučuje kromě techniky klasického tance také řadu předmětů týkajících se taneční didaktiky, estetiky, managementu a dramaturgie. Poslední tři jmenované předměty rovněž částečně nebo jako host vyučuje na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha, Vysoké škole ekonomické v Praze a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
 
Jako hostující pedagog působil rovněž v zahraničí, zejména v Dánsku, Finsku, Rusku, Španělsku, Švédsku, v Turecku, v Japonsku a v USA.
 
Jako dramaturg, scenárista či režisér a jako asistent choreografie se podílel na několika inscenacích, např. Amerikana II a III, Baletománie, V Plzni to (ba)letí, Nočná skúška, Graffity, Argonati, Cocktail 08 a 12.
Foto Zuzana Lazarová
 
Vydal také několik odborných publikací (Taneční estetika, Úvod do taneční pedagogiky, Pedagogika klasického tance pro umělecké školya jiné), řadu článků, rozhovorů, profilů, programových brožur a jako spoluautor se Štěpánem Kubištou knihu Laterna magika aneb „Divadlo zázraků“ a s Mahulenou Křenkovou knihu Basic Communication for Ballet Teachers.
 
Působil nebo nadále pracuje jako dlouholetý dramaturg baletu Národního divadla a Laterny magiky, jako vedoucí katedry tance na AMU v Praze a v posledních letech jako proděkan na HAMU (pro zahraniční záležitosti, agendu akreditací a kvality studia) a nyní jako prorektor AMU pro studijní záležitosti.
 
Oporou a kvalifikací pro jeho široký umělecký a pracovní záběr se mu stala studia na konzervatoři, na AMU v Praze, doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, habilitační řízení ke jmenování docentem a nakonec jmenování profesorem prezidentem České republiky.
 
Články z webu

Carmen aneb Kdo je tady zvíře?
(21. 5. 2022)

Inscenační tým - Sezóna:
CARMENDramaturgická spolupráce
CARMENDramaturgická spolupráce
CARMENDramaturgická spolupráce
CARMENDramaturgická spolupráce