Vystudovala divadelní a hudební vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zde získala doktorát a působila několik let jako odborná asistentka. V letech 1994–1997 pracovala jako dramaturgyně hudebních pořadů v brněnské redakci České televize. Od roku 2001 do června 2019 byla zaměstnána na Katedře divadelních a filmových studií Filozofické fakulty UP v Olomouci, kde se i habilitovala.
 
K opeře publikovala řadu statí v tuzemských i zahraničních časopisech. V roce 2004 vydala s kolektivem autorů v Národním divadle v Praze soubor textů Hudební divadlo jako výzva. Roku 2014 jí vyšla kniha Emil František Burian a jeho cesty za operou. Na snímku je se svou monografií o meziválečném divadelním režisérovi Oldřichu Stiborovi.
 
Od září 2019 působí v Národním divadle moravskoslezském na pozici dramaturgyně souboru opery.
 
ČLÁNKY
(casopisharmonie.cz, 7. 1. 2020)
 

Inscenační tým - Sezóna:
NABUCCODramaturgie
NABUCCODramaturgie
NABUCCODramaturgie
MAŠKARNÍ PLESDramaturgie
NABUCCODramaturgie
NABUCCODramaturgie
MAŠKARNÍ PLESDramaturgie
ŠKOLA ŽÁRLIVÝCHDramaturgie