Pochází ze Švýcarska. V roce 2015 získal magisterský titul na univerzitě Haute École de Musique v Lausanne pod vedením prof. A. Azan-Zielinského a P. Berana v oboru dirigování a v témže roce DAS diplom na akademii v Bernu ve třídě D. Roggena. V roce 2018 ukončil magisterské studium oboru dirigování na HAMU v Praze u doc. Koutníka, N. Baxy a doc. Svárovského. Navštěvoval kurzy dirigování u J. Dobrzelewského a G. Contrattiho. Na mezinárodní dirigentské soutěži v polském Radomu obdržel v roce 2017 cenu Jurije Ivanoviče Simonova, pod jehož vedením absolvoval týdenní stáž v Moskevské filharmonii.

Sébastien Bagnoud spolupracoval s těmito tělesy: Palermo Giovanile Mediterranea Orchestra, Filharmonie Brno, PKF – Prague Philharmonia, Akademičtí komorní sólisté, orchestr Rhônské opery, Collegium magistrorum v Mikulově, orchestr opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, Moravská filharmonie Olomouc, Orchestre de chambre du Valaisa školní orchestr Haute École de Musique v Lausanne. Zúčastnil se mnoha festivalů, jako jsou Beirut Chants Festival v Libanonu, Sion festival a Crans-Montana Classics Festival ve Švýcarsku,Dny Bohuslava Martinů a Festival hudebního divadla OPERA.

V roce 2012 založil ve Švýcarsku smyčcový orchestr Sedunum String Orchestra, se kterým pravidelně vystupuje na koncertech s předními sólisty (A. Baranov, Ch. Croisé, G. Moix, A. Fournier, M. Guttman aj.). Je spoluzakladatelem asociace Opera studio Praha, která od roku 2016 uvedla dvě kritikou velmi ceněné inscenace: Anne – beze strachu hledět na nebe (spojení monologické opery G. Frida Deník Anny Frankové s jazzovým baletem B. Martinů Kuchyňská revue) a Časoplet, operu L. Sommera uvedenou ke 100. výročí založení naší republiky. Obě inscenace byly zařazeny do programu Festivalu hudebního divadlo OPERA. Opera Časoplet se představí v roce 2021 také na Národním festivalu Smetanova Litomyšl.

Bagnoudův operní debut nastal v roce 2014 v Lausanne, kdy jako Zielinského asistent  dirigoval představení inscenace opery Benjamina Brittena Utahování šroubu. V prosinci 2015 dirigoval koncert v rámci libanonského festivalu Beirut Chants. V roce 2015 byl osloven Rhônskou operou, aby nastudoval a dirigoval Rossiniho Viléma Tella v amfiteátru města Martigny. V prosinci 2017 dirigoval operu J. Offenbacha Orfeus v podsvětí v divadle Martolet ve Svatém Mořici. V letech 2015–2017 působil jako asistent dirigenta N. Baxy a dirigoval představení  inscenací oper Čarostřelec (Weber) a Evžen Oněgin (Čajkovskij) v Divadle J. K. Tyla v Plzni. V létě 2018 se stal asistentem dirigenta J. Fiore v divadle Grand Théâtre de Genèvev nové inscenaci opery Carmen. V roce 2021 nastuduje v Rhônské opeře Rossiniho operu Lazebník sevillský.
Inscenační tým - Sezóna:
KORZÁRDirigent

Obsazení - Sezóna:
KORZÁRDIRIGENT