Působí jako pedagožka, překladatelka, dramaturgyně a dramatička, specializující se na žánr muzikálového divadla.

Je dcerou brněnského hudebního skladatele a režiséra ČT Gustava Křivinky. Absolvovala obory muzikologie a teatrologie a filmová věda (FF Masarykovy univerzity v Brně) a postgraduální studium dramaturgie na Divadelní fakultě JAMU v Brně, obor muzikál. Řadu let působila jako dramaturgyně v Národním divadle v Brně a poté v Městském divadle v Brně. Na Malé scéně Mahenova divadla se podílela kupř. na inscenacích Na dotek Patricka Marbera či Noci letmých lásek Palomy Pedrero v režii Jany Janěkové. Dramaturgie v MdB čítají především uvádění velkých muzikálových titulů zahraniční provenience, jako Jesus Christ Superstar, Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, Oliver!, Šumař na střeše, Čarodějky z Eastwicku, Fame, Evita, Bídníci... Spolupracovala zde s předními českými dramatiky a skladateli, jako jsou Milan Uhde, Miloš Štědroň, Daniel Fikejz ad., na jejich hudebně dramatických dílech: Nana, Červený a černý, Balada o lásce. Spolupracovala s režiséry jako Petr Kracik, Stanislav Moša, Pavel Fieber, Juraj Deák, Michael Tarant, Šimon Caban ad.

Již více než deset let se aktivně věnuje mladým divadelním umělcům. Přednáší, vede semináře, diplomové práce a státní závěrečné zkoušky z oboru historie a teorie muzikálu v ateliérech muzikálového herectví na DIFA JAMU v Brně. Pro jejich absolventy napsala muzikál Vznešené vášně (Jindřich VIII. a jeho šest žen) s hudbou Dady Klementové, texty Lenky Chytilové a v režii Jany Janěkové (Studio Marta, 2005), dále přeložila americký rockový muzikál Godspell Stephena Schwartze a Johna M. Tebelacka, uvedený v české premiéře taktéž v režii Jany Janěkové (Studio Marta, 2008). V sezóně 2012/2013 bude poprvé v ČR v jejím překladu a dramaturgii inscenován americký taneční muzikál Footloose/Tanec není zločin s hudbou Toma Snowa a texty Deana Pitchforda, který slavnostně otevře nové hudební Divadlo na Orlí při JAMU v Brně. V téže sezóně bude také poprvé uveden její původní muzikál Pokrevní sestry / Bloodsisters s hudbou Dana Fikejze, písňovými texty Radky Coufalové a v režii Jany Janěkové.

Přes dvacet let se odborně zabývá hudebním divadlem v ČR a v zahraničních metropolích (zejména Londýn, New York, Vídeň). V roce 2000 vydala na základě svých vlastních zkušeností knihu Muzikál na prahu tisíciletí (Brno, Retypo) věnovanou vývoji světového muzikálu (zejména britského a amerického) posledních tří dekád 20. století. Kniha se současně stala učebním materiálem při studiu muzikálového herectví a jednou z mála knih o muzikálu v českém jazyce vůbec.

Souběžně se věnuje také překladatelské a autorské činnosti pro profesionální scény ČR. Vedle výše zmíněného Godspellu a Footloose/ Tanec není zločin byla v české premiéře v Městském divadle Brno uvedena současná britská hra Novomanželské apartmá Richarda Beana v jejím překladu (režie S. Moša, 2006). Vedle české premiéry klasického amerického muzikálu Gypsy Stephena Sondheima, Arthura Laurentse a Julea Stynea v Divadle J. K. Tyla v Plzni (režie Roman Meluzín, 2010), který přeložila, bude též poprvé v České republice uveden její překlad proslulé americké hudební komedie Franka Loessera Sázky z lásky / Guys and Dolls (režie Šimon Caban, ND moravskoslezské, 2012).

Inscenační tým - Sezóna:
SÁZKY Z LÁSKY (GUYS & DOLLS)Český překlad
SÁZKY Z LÁSKY (GUYS & DOLLS)Český překlad
SÁZKY Z LÁSKY (GUYS & DOLLS)Český překlad
ZVONÍK U MATKY BOŽÍDramaturgická spolupráce
Dramaturgie
ZVONÍK U MATKY BOŽÍDramaturgická spolupráce
Dramaturgie