Je šéfdirigentem Státní filharmonie v Košicích a dirigentem opery Národního divadla v Praze.

Hudbě se věnuje od dětství – v šesti letech se začal učit hře na klavír, ve dvanácti hře na hoboj pod vedením V.Hanuše. Ve 14 letech byl přijat na pražskou konzervatoř, kde studoval hoboj (F.X.Thuri) a dirigování (M.Klemens, J.Vodňanský). Oba obory pak vystudoval na pražské HAMU, (hoboj u J.Mihule a dirigování u J.Bělohlávka). Jako hobojista se zúčastnil interpretačních kurzů Evropské hudební akademie v Bonnu (1990, G.Schmalfuss) a letní akademie v Telči (1995, 1998 a 2000, J.L.Capezzali).
Během studií se prosadil v mnoha národních i mezinárodních interpretačních soutěžích, z nichž jmenujme alespoň Concertino Praga (1989, 1.cena v mezinárodním kole), Chomutovskou hudební soutěž (1993 - 1.cena a titul absolutního vítěze), či mezinárodní interpretační soutěž Pražského jara (1996 - 2.cena a 4 další ceny). V roce 1996 mu byla udělena Cena Josefa Hlávky, o rok později obdržel od Společnosti Bohuslava Martinů cenu za nejlepší provedení díla tohoto skladatele na karlovarském festivalu „Mladé pódium“. Dva roky byl prvním hobojistou opery Národního divadla v Praze, v letech 1995-2005 zastával místo sólohobojisty v Pražské komorní filharmonii. Je spoluzakladatelem dechového kvinteta „In uno spirito“, které získalo v roce 1995 cenu „Prix Mercure“ v rakouském Semmeringu.

Jako dirigent začal nejprve spolupracovat s Pražskou komorní filharmonií, kde během deseti let dirigoval více než 50 koncertů, a to i na významných hudebních festivalech a prestižních událostech (Pražské jaro, Chopinovy Mariánské lázně, Murten Classics, den oslav výročí úmrtí A. Dvořáka – koncert v přímém přenosu do celé Evropy, atd.), několikrát vystoupil i jako sólista a dirigent v jedné osobě. Dirigoval již většinu českých symfonických těles, v roce 2004 debutoval s orchestrem FOK, se kterým od té doby pravidelně spolupracuje. V letech 2004/5 byl šéfdirigentem Kladenského symfonického orchestru. Dále hostoval v Maďarsku (Symfonický orchestr Miskolc) a Japonsku (orchestr Tohogakuen).
V letech 2001-2002 působil jako asistent šéfdirigenta V. Ashkenazyho v České filharmonii kde poznal práci též mnoha jiných významných dirigentů, jako jsou např. L. Segerstam, C. P. Flor, Z. Mácal, M. Honeck aj, s Českou filharmonií úspěšně debutoval v roce 2010.

Rokem 2005 začíná pravidelná spolupráce se Státní filharmonií Košice, kde se počínaje sezónou 2008/9 stává šéfdirigentem. Nastudoval a provedl zde mnoho stěžejních děl světového symfonického repertoáru (Čajkovskij-5.a 6.symfonie, Dvořák-6,8,9. symfonie, Debussy-Moře, Stravinskij-Pták Ohnivák, Janáček-Taras Bulba, atd.), ale i rozsáhlá díla vokálně-instrumentální (Verdi-Requiem s Maďarským filharmonickým sborem, Mozart-Requiem, Dvořák-Stabat Mater, Haydn-Paukenmesse a Mascagni-Messa di Gloria se sborem Collegium Technicum Košice). Košickou filharmonii řídil i při velmi úspěšných koncertech v Maďarsku a Polsku a též na vůbec prvním vystoupení tohoto orchestru na festivalu Pražské jaro 2010).
Na pódiu byl Zbyněk Müller jako dirigent partnerem již mnoha předním umělcům (J. Suk, M. Fukačová, Sh. Kam, I. Faust, L. Peterková, J. Bárta, P. Šporcl, E. Urbanová, Anda-Louise Bogza, S.Larin, I.Komlosi, J.Fogašová, P.Mikuláš aj.).

Z. Müller se věnuje intenzivně též opeře – v pražském Národním divadle se od r. 2000 stal postupně dirigentem inscenací Don Giovanni, Kouzelná flétna, Figarova svatba (W.A.Mozart), Osud (L.Janáček), Adriana Lecouvreur (F.Cilea), Aida (G.Verdi), Řecké pašije (B.Martinů), Carmen (G.Bizet), Samson a Dalila (C.Saint-Saëns), Rusalka (A.Dvořák), Hoffmannovy povídky (J.Offenbach) a opery La Conquista (L. Ferrero), kterou nastudoval a provedl v r. 2005 jako světovou premiéru. Se souborem ND, kde je od r. 2004 v trvalém dirigentském angažmá, vystoupil Janáčkově festivalu v Brně (Osud), v Düsseldorfu (Don Giovanni,), na mezinárodním operním festivalu ve Wiesbadenu (Adriana Lecouvreur), v Jižní Koreji a na prestižním mezinárodním festivalu v italské Ravenně (Don Giovanni). V letech 2006-7 v Národním divadle nastudoval Smetanovy opery Tajemství a Hubička, jejichž premiéry na festivalu Smetanova Litomyšl zaznamenala a odvysílala Česká televize.
Vedle působení v Národním divadle spolupracoval též se zahraničními operními domy, jako Teatro Real Madrid (Osud), nebo Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg, kde nastudoval novou inscenaci Dona Giovanniho (2005).
Zbyněk Müller se cílevědomě věnuje soudobé hudbě konzervativních směrů a je aktivním propagátorem děl podobně založených českých skladatelů.

Inscenační tým - Sezóna:
ANDREA CHÉNIERHudební nastudování
Dirigent
ANDREA CHÉNIERHudební nastudování
Dirigent
ANDREA CHÉNIERHudební nastudování
Dirigent
FEDORAHudební nastudování
Dirigent
FEDORAHudební nastudování
Dirigent
FEDORAHudební nastudování
Dirigent

Obsazení - Sezóna:
ANDREA CHÉNIERDirigent
ANDREA CHÉNIERDirigent
ANDREA CHÉNIERDirigent