Petr Hruška
básník, literární historik a editor

Vystudoval VŠB v Ostravě, Filozofickou fakultu OU v Ostravě a FF MU (doktorské studium, disertační práce Poválečný surrealismus a reakce na setrvačnost avantgardního modelu v oficiální poezii, Ph.D.). Pracuje v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Brně; jeho badatelskou oblastí je česká poezie po roce 1945. Je laureátem Drážďanské ceny lyriky (1998) a Ceny Jana Skácela (2009). S bratrem Pavlem Hruškou, Janem Balabánem, Ivem Kaletou, Jiřím Surůvkou a dalšími přáteli vydávali časopis Landek (1995–1998), později s Ivem Kaletou a Janem Balabánem časopis Obrácená strana Měsíce (2004–2006).Je členem redakční rady literárního měsíčníku Host. Petr Hruška redigoval texty Jana Balabána a je editorem jeho souborného Díla, které od roku 2010 vychází v nakladatelství Host. Mnohaletý zájem Petra Hrušky o dílo Karla Šiktance vyústil v monografii Někde tady. Český básník Karel Šiktanc (Host, Brno 2010). Za svou sbírku  Darmata získal v roce 2013 Státní cenu za literaturu.