V současnosti učí na katedře divadelní vědy FF UK v Praze, kde je i předsedou oborové rady, v listopadu 2010 získal profesuru v oboru české divadlo a čeká na dekorování kolegou profesorem Václavem Klausem. Patnáct let byl šéfredaktor čtvrtletníku Divadelní revue, který v roce 1990 založil.

Vydal 19 knižních publikací (nejznámější je dvoudílná monografie o Vlastovi Burianovi, za níž získal na FFUK docenturu, dále mj. tři svazky Slovníků floskulí, Proměny malých scén, Z dílny malých scén, Divadlo v totalitním systému aj.) Pravidelně přispívá např. do časopisů Divadelní noviny, Divadelní revue, Literární noviny, Respekt (publikuje i v zahraničních vědeckých časopisech, např. Literatura – historia, teoria, crítika, Passo de gato, Biblioteca Teatrale aj.).

Od roku 2003 pravidelně vystupuje v pořadu Kritický klub Jana Rejžka na rozhlasové stanici Český rozhlas 6. Ve svých příspěvcích se kromě divadelní a umělecké kritiky (Cena F. X. Šaldy 1996) zabývá soustavněji nezávislostí médií, česko-německými vztahy a environmetálními tématy (mj. NP Šumava, kde hájí stanovisko respektování bezzásahových zón).

Spolu se svým bratrem Jiřím napsal v letech 1967 – 1990 přes 15 divadelních her, v nichž vystupoval jako herec v autorském divadle malých forem.