Studovala na Hudební fakultě AMU, obor teorie tance a zde také v roce 2009 dokončila doktorandská studia s disertační prací „Jiří Kylián – sonda do choreografického procesu“. Členka odborné rady IPOS ARTAMA. Od roku 1998 působí také jako externí pedagožka Taneční katedry HAMU. V Institutu umění – Divadelní ústav Praha vykonává funkci samostatného odborného dokumentaristy – archiváře. Publikuje průběžně články a kritické stati v odborných časopisech (Taneční listy, Taneční sezóna – později Taneční zóna, Taneční rozhledy, Pam pam, Dance Time a podobně).