Majitelka a ředitelka jedné z nejrespektovanějších nezávislých scén v Ostravě – Klubu Fiducia. Klub Fiducia pravidelně pořádá autorská čtení, moderované besedy s předními českými osobnostmi, přednášky z oblasti architektury nebo historie.

Fiducia zahrnuje dvě galerie, jedna se specializuje na malbu/kresbu, druhá na současnou fotografii. Je zároveň majitelkou Antikvariátu Fiducia. Je členkou pracovní skupiny pro tvorbu Koncepce kultury statutárního města Ostravy.

Ilona Rozehnalová je absolventkou Filozofické fakulty – obor český jazyk a literatura, bakalářské studium a absolventkou Univerzity Tomáše Bati – obor marketingová komunikace, magisterské studium.