Kromě stavební fakulty ČVUT studoval tanec v undergroundovém Vysokoškolském uměleckém souboru a jako tanečník se v období 1976 – 90 zúčastnil všech jeho uměleckých akcí včetně zahraničních. Od roku 1980 je manažerem, dramaturgem a pedagogem této instituce, která se postupně transformovala do podoby konzervatoře Taneční centrum Praha.

Byl zástupcem uměleckého šéfa a dramaturgem baletu Národního divadla v Praze (1990 – 95), studoval taneční vědu na HAMU (1996 – 99), byl ředitelem a dramaturgem Pražského komorního baletu (1998 – 2000) a členem poradního sboru pro kulturu Primátora hl. m. Prahy (2007 – 10).

Je ředitelem festivalu Mezinárodní týdny tance (25 ročníků), Letního tanečního workshopu (17 ročníků), od r. 2007 je dramaturgem taneční části Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha a jako dramaturg působí od roku 2009 také v baletu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích.