David Velčovský

Je rodákem z Havířova. Po úspěšném absolvování oboru Tvorby hraček a dekorativních předmětů na Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě byl přijat na Divadelní fakultu JAMU v Brně, kde vystudoval Jevištní technologii se zaměřením na management divadla. Studium ukončil absolventkou prací „Scénické technologie loutkového divadla“, která nastiňuje jeho nejmilejší zálibu.

Zabývá se problematikou kultury v moravskoslezském kraji a zúčastňuje se nejrůznějších jednání a projektů (Jeden Svět, Loutkosvět aj.). Aktivně se zapojuje do kulturního rozvoje - zejména v oblasti loutkového divadla, a dále také výstavní (výtvarnou)a badatelskou činností. Spolupracuje s mnoha kulturními subjekty (Slezské zemské muzeum v Opavě, Městská knihovna Havířov, Městské kulturní středisko Havířov, Muzeum Těšínska, Městská knihovna Valašské Meziříčí).

V roce 2007 mu statutární město Havířov udělilo ocenění TALENT 2007 za dlouholetý aktivní přínos městu v kulturní oblasti. Od roku 2001 je nositelem Rytíře řádu krásného slova (SKIP). Během studia na VŠ se stal ředitelem přehlídky profesionálních divadel hrajících pro děti s názvem MINITEATRO Jiřího Tibitanzla a později byl zvolen předsedou občanského sdružení Miniteatro. Miluje animovaný film, muzikálovou tvorbu 20. století. Zatím největší výzvou a počinem (z výtvarného hlediska) byla výroba loutek a částečně i výpravy do hudebního klipu „Cizí světy“.

Inscenační tým - Sezóna:
PRODUCENTILoutky
PRODUCENTILoutky
PRODUCENTILoutky