WILLIAM SHAKESPEARE (1564–1616)

Dne 26. dubna 1564 byl ve Stratfordu pokřtěn chlapec William Shakespeare. Oženil se v osmnácti letech s Ann Hathawayovou, která byla o osm let starší než on. Ke svatbě muselo být vydáno zvláštní povolení. Ženich byl nezletilý, do adventu, během něhož se sňatky neuzavírají, scházelo pouhých pět dní, Annin otec byl mrtev a ona sama těhotná. Šest měsíců na to bylo pokřtěno Shakespearovo první dítě Susanna. V roce 1585 přibyla dvojčata Hamnet a Judith. Jedenáct let poté zaznamenává matrika pohřeb jediného Shakespearova syna.

Léta mezi křtem jeho dětí a zjevením Shakespeara jako divadelníka v Londýně se nazývají „ztracená“ léta. Teorií je nepřeberně: Shakespeare mohl působit jako učitel, studovat práva, dát se naverbovat do vojska, cestovat po Evropě v průvodu nějakého význačného muže, být zatčen pro upytlačení jelena a prchnout do Londýna. Jedna z prvních zmínek o něm není právě příznivá. Když zchátralý vzdělanec a dramatik Robert Greene umíral špinavý, zavšivený a opuštěný na vypůjčené posteli na následky vlastní nezřízenosti, sepsal poslední pamflet Za groš vtipu vykoupeného miliónem pokání (1592). V něm oslovoval své kolegy, univerzitní vzdělance Marlowa, Nashe a Peela: „… - je tu jedna čerstvě povýšená Vrána, ozdobená naším peřím, která si se svým tygřím srdcem skrytým v kůži herce namýšlí, že umí nadouvat blankvers stejně jako vy všichni, a jako naprostý Johannes Fac Totum se pokládá za jediného scénotřasa v celé zemi.“ (Shakescene – Shakespeare).

To, že se mluví o herci a dramatikovi Shakespearovi, je jasné. V obraze vrány Greene Shakespeara napadá, že práci jiných vydává za vlastní. Od opovržlivého pamfletu se však mnozí distancovali. Za Shakespeara prý jasně mluvilo jeho umění a zdvořilé chování. Shakespeare měl také přátele z vyšších kruhů, kteří se ho byli ochotni zastat. V roce 1592 si majitel divadla Růže Philip Henslowe pochvaloval výtěžek z jeho historické hry Jindřich VI. 

     


V důsledku morové epidemie a následného uzavření divadel se začal Shakespeare věnovat poezii. Tiskem vyšly rozsáhlé básně Venuše a Adonis a Znásilnění Lukrécie s věnováním hraběti ze Southamptonu. V říjnu roku 1594 vznikla divadelní společnost Služebníci lorda komořího, k jejímž podílníkům Shakespeare patřil. Během posledních devíti let Alžbětiny vlády vystupovala společnost u dvora dvaatřicetkrát; od roku 1603 do roku 1616 pro nového krále Jakuba I. sehrála 177 představení – tedy víc než všechny ostatní společnosti dohromady. Ve třiceti pěti letech se stal Shakespeare desetiprocentním podílníkem nově zbudovaného divadla Svět (Globe), do kterého se vešlo 2000 diváků. V té době si koupil druhý největší dům ve Stratfordu. Po požáru divadla Svět v roce 1613 se vrátil do Stratfordu a v literární činnosti nepokračoval. Dne 25. března 1616 dal sepsat poslední vůli, v níž ne zrovna malý majetek odkázal svým dvěma dosud žijícím dcerám a na manželku pamatoval „druhou nejlepší postelí“. Pochován byl pod kamennou podlahou v kostele sv. Trojice.

Teprve roku 1623, tedy až po Shakespearově smrti, v tak zvaném Prvním foliu vyšlo 36 jeho komedií, tragédií a historických her, včetně osmnácti děl, která předtím nikdy nebyla otištěna. 

 

Inscenační tým - Sezóna:
HAMLETAutor předlohy
HAMLETAutor předlohy
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉAutor předlohy
HAMLETAutor předlohy
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉAutor předlohy
ROMEO A JULIEAutor předlohy
ROMEO A JULIEAutor předlohy
FALSTAFFAutor předlohy
FALSTAFF Autor předlohy
FALSTAFF Autor předlohy
MACBETHAutor předlohy
MACBETHAutor předlohy
OTELLOAutor předlohy
OTELLOAutor předlohy
OTELLOAutor předlohy
MACBETHAutor předlohy
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉAutor předlohy
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉAutor předlohy
SEN NOCI SVATOJANSKÉAutor předlohy
OTELLOAutor předlohy
OTELLOAutor předlohy
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENYAutor předlohy
FALSTAFFAutor předlohy
FALSTAFFAutor předlohy
POZDVIŽENÍ V EFESUAutor předlohy
BOUŘEAutor předlohy
OTELLOAutor předlohy
BOUŘEAutor předlohy
VESELÉ ŽENY WINDSORSKÉ (VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ)Autor předlohy
MACBETHAutor předlohy
FALSTAFFAutor předlohy
OTELLOAutor předlohy
BOUŘEAutor předlohy
ROMEO A JULIEAutor předlohy
VESELÉ ŽENY WINDSORSKÉ (VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ)Autor předlohy
OTELLOAutor předlohy