Inscenační tým - Sezóna:
CESTA DLOUHÉHO DNE DO NOCIHudba
ŽIVOT A DÍLO SKLADATELE FOLTÝNA ANEB POSEDLOSTHudební doprovod