Absolvent FF OU v Ostravě, na níž vystudoval obor historie a posléze v doktorském studiu hospodářské a sociální dějiny. Během interního doktorského studia přednášel na FF OU v Ostravě dějiny 20. století a dějiny 1. a 2. ČSR. Od podzimu 2006 je odborným asistentem katedry společenských věd VŠB-TU Ostrava, na níž přednáší filozofii, etiku a etiku vědy. Současně působí jako samostatný vědecký pracovník Centra pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě a jako odborný asistent FVP SU v Opavě.

Dlouhodobě se zabývá sociálními a náboženskými dějinami 19. a 20. století, kulturními a regionálními dějinami, dějinami každodennosti, historickou demografií, dějinami hudby a religionistikou. S ohlasem publikoval v domácích časopisech a sbornících, je přispěvatelem Biografického slovníku Slezska a severní Moravy a veřejnosti se představil jako autor knih Na kolonii: život v hornické kolonii dolu Šalomoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické urbanizace (VŠB-TU Ostrava, 2007), Z havířských kolonií aneb Jak se žilo havířským rodinám (Repronis, 2008), Na Šalomouně: společnost a každodenní život v největší moravskoostravské hornické kolonii (1870–1950) (Centrum pro HSD, OU v Ostravě, 2008; Cena Josefa Pekaře 2009) a Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny (Centrum pro HSD, OU v Ostravě a Repronis, 2009), resp. spoluautor publikací Hornické kolonie Ostravy (KPHM OKD, Ostrava 2009), Ostravské dělnické kolonie I: závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven v moravské části Ostravy (Centrum pro HSD, OU v Ostravě, 2011) a Company Town of the Baťa Concern (2013).

Pravidelně přednáší pro regionální kulturní a vzdělávací instituce a spolupracuje s ČRO3 Vltava (pořady Akademie, CD Laser, Depozitář Hudební galerie, Komorní hudba, Matiné, Mozaika a Rondo) a regionálním studiem ČT. Na stránkách tištěných médií (Czech Music Quarterly, Harmonie, Týdeník rozhlas) se věnuje hudební publicistice.