Inscenační tým - Sezóna:
DIVOTVORNÝ HRNECHudební úprava
Instrumentace
FILOSOFSKÁ HISTORIEHudba