Inscenační tým - Sezóna:
SLIBY - CHYBYAutor písňových textů