Inscenační tým - Sezóna:
KRÁSNÁ HELENAHudební úprava
Instrumentace a hudební úprava