Inscenační tým - Sezóna:
OPTIMISTICKÁ TRAGÉDIEPřeklad
OPTIMISTICKÁ TRAGÉDIEPřeklad
ARISTOKRATIPřeklad
ANTIGONA A TI DRUZÍPřeklad
OPTIMISTICKÁ TRAGÉDIEPřeklad
ZLATÝ KOČÁRPřeklad
ŽEBRÁCKÁ OPERAPřeklad
PŮLNOČNÍ MŠEPřeklad
LESPřeklad
MOSKEVSKÝ CHARAKTERPřeklad