Inscenační tým - Sezóna:
ZLATÁ HVĚZDALibreto
Autor písňových textů