Obsazení - Sezóna:
REVIZORŠTĚPÁN ILJIČ UCHOVERTOV, náčelník policie
REVIZORPETR IVANOVIČ BOBČINSKIJ, statkář
MAŠKARÁDA čili Fantom OperyValtr Plíža
REVIZORPETR IVANOVIČ BOBČINSKIJ, statkář
VÝNOSNÉ MÍSTODruhý úředník
MAŠKARÁDA čili Fantom OperyValtr Plíža
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉELFOVÉ, SKŘÍTCI, VÍLY
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉELFOVÉ, SKŘÍTCI, VÍLY