Obsazení - Sezóna:
MAŠKARÁDA čili Fantom OperyValtr Plíža
VÝNOSNÉ MÍSTODruhý úředník
MAŠKARÁDA čili Fantom OperyValtr Plíža
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉELFOVÉ, SKŘÍTCI, VÍLY
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉELFOVÉ, SKŘÍTCI, VÍLY
Fotografie - Sezóna:
REVIZOR
Robin Ferro (PETR IVANOVIČ BOBČINSKIJ, statkář), Jiří Sedláček (PETR IVANOVIČ DOBČINSKIJ, statkář)
Foto: Radovan Šťastný