Obsazení - Sezóna:
RUSKÁ OTÁZKASmith, koespondent novin Macphersona
RUSKÁ OTÁZKASmith, koespondent novin Macphersona
PŘIŠLI K MĚSTUJan Dinmore