Inscenační tým - Sezóna:
KOLÍNE, KOLÍNE...Libreto
DIVÁ BÁRALibreto
Autor písňových textů
KOLÍNE, KOLÍNE...Libreto