Tereza Strmisková je divadelní lektorka NDM a zakladatelka sdružení Ateliér pro děti a mládež při NDM
 
Absolvovala Ateliér Divadlo a výchova na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, od roku 2012 spolupracuje s Národním divadlem moravskoslezským. Dále také pracuje jako produkční v organizaci KulturaFM. Dříve učila na Základní umělecké škole v Třinci, Katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a v Ateliéru Divadlo a výchova na JAMU.