Středoškolský učitel českého jazyka a literatury a dějepisu Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě, jednatel Educa24 agency.

Organizátor vzdělávacích a kulturních akcí (např. Věda kontra iracionalita, Krvavé století, Mezinárodní festival studentských filmů Ostrava-Picture). Jeden z realizátorů projektu Cesta ke svobodě (www.cestakesvobode.cz).

Kontaktní osoba pro správu rubrik Čistá metodika, Pracovní texty a audio portálu www.moderni-dejiny.cz.