Inscenační tým - Sezóna:
ITALSKÉ CAPRICCIODirigent
ŠTĚDROVEČERNÍ SENDirigent