Inscenační tým - Sezóna:
SMUTEČNÍ SLAVNOST K UCTĚNÍ PAMÁTKY T. G. MASARYKASbormistr