Obsazení - Sezóna:
HUBIČKAMatouš, starý pašerák
LIBUŠELutobor z Dobroslavického Chlumce, jejich strýc
TOSCAKlíčník
DALIBORBeneš, žalářník
EVARúbač, dělník
EVANGELISTAFriedrich Eibler, starší měšťan
FAUST A MARKÉTKABrander
HUBIČKAMatouš, starý pašerák
LIBUŠERadovan od Kamena mostu
MAREJAAnzul, slepý pastýř
ROMEO A JULIEEscalus, kníže veronský
ŠÁRKAVitoraz
TOSCAKlíčník
DALIBORBeneš, žalářník