Obsazení - Sezóna:
JEJÍ PASTORKYŇAJenůfa, její pastorkyňa
DALIBORMilada, sestra ploskovického purkrabího