Y
ouri Vámos

choreograf, režisér, libretista

Youri Vámos se narodil v Budapešti, kde také absolvoval Státní baletní školu. Po svém prvním angažmá na pozici sólisty baletu Maďarské státní opery přijal nabídku stát se prvním sólistou baletního souboru Bavorské státní opery v Mnichově. Od té doby téměř celou svoji profesionální kariéru působil v německy mluvících zemích Evropy. Po ukončení sólové taneční kariéry působil jako umělecký šéf baletu v Dortmundu, Bonnu a Basileji. Od sezóny 1996/1997 byl uměleckým ředitelem baletu Německé opery na Rýně.

Během své umělecké kariéry představil Youri Vámos vlastní pojetí klasické baletní literatury, jako např. Labutího jezera, Louskáčka, Snu noci svatojánské a Spící krasavice. Kromě toho Vámos vytvořil nové dějové balety, např. Lucidor podle stejnojmenné novely Huga von Hofmannsthala (Alexandr Glazunov), Julien Sorel podle Stendhalova románu Červený a černý (Edgar Elgar), Shannon Rose (Jean Sibelius) a Carmina burana Carla Orffa. Vedle Romea a Julie (Sergej Prokofjev) a Případu Othello (Leoš Janáček) vytvořil Vámos v sezóně 2000/2001 celovečerní balet  Popelka s hudbou Sergeje Prokofjeva. Na jaře roku 2002 byla v jeho choreografii uvedena premiéra Le sacre du printemps (Svěcení jara) Igora Stravinského. Na podzim roku 2002 inscenoval West Side Story Leonarda Bernsteina.

Youri Vámos je považován za jednoho z několika předních evropských choreografů, kteří se snaží o uchování tradice celovečerních baletů. Jeho práce je rozpoznatelná vynalézavostí a důvtipem stejně jako pozoruhodným smyslem pro drama a vysokou muzikálností. Klasické balety ho přitahují nejen svým dramatickým obsahem, ale především geniální hudbou. K vytváření jejich upravených verzí Vámose motivuje zejména to, že ještě před sto lety klasické balety nebyly s to vyjádřit psychologické a osobnostní nuance obrazovaných postav. Klasickému dědictví však zůstává věrný jako základu pro svou tvorbu.

Jeho přesvědčení o smysluplnosti uvádění tradičních námětů, je také výsledkem jeho úspěšného působení v Německé opeře na Rýně. Největší soubor v Severním Porýní-Vestfálsku, který po 13 let nesl choreografický rukopis Vámose, prezentoval své kvality při úspěšných hostováních a pravidelně vyprodanými večery na domácích scénách v Düsseldorfu a Duisburgu.

Knižní edice s názvem Historie tance dvacátého století v jednom svazku označila Youriho Vámose za nejlepšího choreografického vypravěče současnosti. Od roku 2001 je Youri Vámos čestným profesorem Taneční akademie v Budapešti. V roce 2007 získal Záslužný řád Severního Porýní-Vestfálska.

Od roku 2009 je Youri Vámos choreografem ve svobodném povolání. Spolu se svou asistentkou Joyce Cuoco nastudoval a uvedl svá mezinárodně proslulá díla po celém světě: balet Romeo a Julie se souborem West Australian Ballet v Perthu; Sen noci  svatojánské a Louskáčka na scéně Bádenského státního divadla v Karlsruhe; choreografii Coppélie z Montmartru v Národním divadle Brno; dílo Carmina burana na Letním divadelním festivalu ve Splitu, v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě a Albánském národním divadle v Tiraně; choreografii Lucidor ve Würzburgu a Brně; Sen noci  svatojánské v Lotyšské národní opeře v Rize a Národním divadle moravskoslezském v Ostravě; Spící krasavici  ve Státní opeře Praha a Othella v Národním divadle v Praze. V roce 2013 uvedl svou Spící krasavici v Karlsruhe, v sezóně 2014/2015 nastudoval Sen noci svatojánské v Národním divadle v Györu a ve Slovenském národním divadle v Bratislavě. Jeho choreografie Romeo a Julie byla v roce 2016 představena na Letním festivalu v italském Spoletu a v maďarském Györu.

V roce 2016 Youri Vámos obdržel Rytířský kříž maďarského Záslužného řádu.

Články z webu

Divadlo Antonína Dvořáka uvádí po letech balet Labutí jezero
(28. 11. 2023)

Louskáček-Vánoční koleda: poselství o možnosti lidské proměny
(30. 11. 2022)

Inscenační tým - Sezóna:
LABUTÍ JEZEROChoreografie
Libreto
Choreografické nastudování
LOUSKÁČEK – VÁNOČNÍ KOLEDAChoreografie
Nastudování
Libreto
LABUTÍ JEZEROChoreografie
Libreto
Choreografické nastudování
LOUSKÁČEK – VÁNOČNÍ KOLEDAChoreografie
Nastudování
Libreto
LOUSKÁČEK – VÁNOČNÍ KOLEDAChoreografie
Nastudování
Libreto
BALET GALAChoreografie
BALET GALAChoreografie
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉRežie
Choreografie
BAROCCO & CARMINA BURANAChoreografie
Scéna
Kostýmy
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉRežie
Choreografie
BAROCCO & CARMINA BURANAChoreografie
Scéna
Kostýmy
Coppélie z MontmartruLibreto
Režie
Choreografie