Obsazení - Sezóna:
JEHO UROZENOST PAN MĚŠŤÁK (MĚŠŤÁK ŠLECHTICEM)2. lokaj
ÚKLADY A LÁSKASluha u lady Milfordové
SVATÁ JANACeremoniář
VELKÁ PARUKADozorce
RICHARD III.Tressel, pán z doprovodu lady Anny
ŽEBRÁCKÁ OPERAStrážník
HAMLET2. herec