Obsazení - Sezóna:
GIOVANNA D´ARCOCírkevní hodnostář
Archanděl