Cesta k divadelní tvorbě u ní vedla přes zájem o výtvarné umění a historii. Po studiu na střední umělecké škole studovala několik let dějiny křesťanského umění na KTF UK. Studium oboru scénografie na DAMU pod vedením Mgr. Milana Davida ukončila v roce 2015. Za posledních sedm let má za sebou řadu prací v divadle nebo s divadlem či filmem blízce souvisejících. Vedle tvorby pro činoherní divadlo ji lákají alternativní a pohybové projekty, například spolupráce s pantomimickou skupinou Mime Fatale. Spolupracovala například s Divadlem Petra Bezruče, Divadlem J. K. Tyla v Plzni, v Praze se Švandovým divadlem a Divadlem pod Palmovkou. S režisérem Janem Fričem se sešla při spolupráci v Městském divadle Kladno (inscenace Dámský krejčí). Několikrát byla autorkou celé výpravy, tedy scény i kostýmů. Nejzajímavějším počinem v jejím osobním životě jsou dcery Mia a Bella.

Inscenační tým - Sezóna:
HOŘÍ, MÁ PANENKOKostýmy
HOŘÍ, MÁ PANENKOKostýmy
KRÁL UBUKostýmy
KRÁL UBUKostýmy