Obsazení - Sezóna:
BOUŘEGonzalo, dvořané
DALIBORBeneš, žalářník
Nejvyšší soudce
HUBIČKAMatouš, starý pašíř
OTELLOLodovico, vyslanec republiky benátské
PELLÉAS A MÉLISANDAArkel, král allemondský
RUSALKAVodník
TAJEMSTVÍMalina, konšel
VESELOHRA NA MOSTĚDůstojník přátelský