Lucie Staňková

Hře na housle se věnuje od svých pěti let, kdy začala navštěvovat ZUŠ Viléma Petrželky v Ostravě. Účastnila se opakovaně národních i mezinárodních soutěží (Čírenie talentov, Národní soutěže ZUŠ), kde získala mnoho předních umístění a vystoupila rovněž sólově s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Po maturitě na osmiletém gymnáziu se přihlásila na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a zde studovala pod vedením prof. Vítězslava Kuzníka. Současně absolvovala bakalářský obor zdravotní laborant na Ostravské Univerzitě v Ostravě. Konzervatoř zakončila absolventským vystoupením s JFO a také prezentovala školu v Itálii sólovým vystoupením. Od roku 2012 působila jako tutti hráč v operním orchestru NDM, kde se stala v roce 2014 druhým koncertním mistrem. Příležitostně se představila v pozici koncertního mistra také ve Slezském divadle Opava a Štátném divadle Košice. Rovněž je externistkou Janáčkovy filharmonie Ostrava.
 
 
 

Rozhovor časopis NDM květen/červen 2016:

 

Audio-video ukázky