Inscenační tým - Sezóna:
ARIADNE AUF NAXOS (ARIADNA NA NAXU)Asistent výtvarníka scény
ARIADNE AUF NAXOS (ARIADNA NA NAXU)Asistent výtvarníka scény