Obsazení - Sezóna:
EUGEN ONĚGINFilipjevna, chůva
JEJÍ PASTORKYŇAPastuchyně
Tetka
STRAŠIDELNÝ DVŮRVychovatelka
JEJÍ PASTORKYŇAPastuchyně
Tetka