Obsazení - Sezóna:
JEJÍ PASTORKYŇAJenůfa, její pastorkyňa