Inscenační tým - Sezóna:
RAPSODIE BOHEMIAHudební improvizace Úhel pohledu

Obsazení - Sezóna:
RAPSODIE BOHEMIAÚHEL POHLEDU
Úhel pohleduKLAVÍR