Martin Hilský patří k našim předním překladatelům Shakespearova díla. První jeho shakespearovský překlad vznikl v roce 1984 (Sen noci svatojánské) a od té doby přeložil už více než 20 Shakespearových her.

Do roku 1965 studoval angličtinu a španělštinu na FF UK v Praze. V roce 1968 byl v konkursu vybrán na stipendijní pobyt na univerzitě v Oxfordu a jeden rok (1968-69) působil jako mladší vědecký pracovník na Linacre Colleage. V letech 1989-98 stál v čele Ústavu anglistiky a amerikanistiky UK, nyní zde působí jako profesor.

Ve dvojjazyčné shakespearovské edici opatřené rozsáhlými úvodními studiemi a komentáři vydal v nakladatelství TORST Sen noci svatojánské (1996), Sonety (1997). Kupce benátského (1999) a Hamleta (2001), v nadaci Evropský literární klub (ELK) postupně vycházejí jeho překlady celého Shakespearova díla (zatím vyšlo dvanáct svazků).

Za překlad Shakespearových Sonetů (1997) obdržel Martin Hilský Jungmannovu cenu, v roce 2001 ho za zásluhy o šíření anglické literatury v České republice a za jeho shakespearovské překlady královna Alžběta II. jmenovala čestným členem Řadu Britského impéria.

Inscenační tým - Sezóna:
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉČeský překlad
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉČeský překlad
DOKTOR FAUSTUSČeský překlad
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉČeský překlad
DOKTOR FAUSTUSČeský překlad
MACBETHČeský překlad
MACBETHČeský překlad
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉČeský překlad
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉČeský překlad
AMADEUSČeský překlad
AMADEUSČeský překlad
AMADEUSČeský překlad
VEČER TŘÍKRÁLOVÝČeský překlad
VEČER TŘÍKRÁLOVÝČeský překlad
VEČER TŘÍKRÁLOVÝČeský překlad
KOMEDIE OMYLŮČeský překlad
JAK SE VÁM LÍBÍČeský překlad
JAK SE VÁM LÍBÍČeský překlad
NAŠE MĚSTEČKOČeský překlad
JAK SE VÁM LÍBÍČeský překlad

Audio-video ukázky