Martin Hilský patří k našim předním překladatelům Shakespearova díla. První jeho shakespearovský překlad vznikl v roce 1984 (Sen noci svatojánské) a od té doby přeložil už více než 20 Shakespearových her.

Do roku 1965 studoval angličtinu a španělštinu na FF UK v Praze. V roce 1968 byl v konkursu vybrán na stipendijní pobyt na univerzitě v Oxfordu a jeden rok (1968-69) působil jako mladší vědecký pracovník na Linacre Colleage. V letech 1989-98 stál v čele Ústavu anglistiky a amerikanistiky UK, nyní zde působí jako profesor.

Ve dvojjazyčné shakespearovské edici opatřené rozsáhlými úvodními studiemi a komentáři vydal v nakladatelství TORST Sen noci svatojánské (1996), Sonety (1997). Kupce benátského (1999) a Hamleta (2001), v nadaci Evropský literární klub (ELK) postupně vycházejí jeho překlady celého Shakespearova díla (zatím vyšlo dvanáct svazků).

Za překlad Shakespearových Sonetů (1997) obdržel Martin Hilský Jungmannovu cenu, v roce 2001 ho za zásluhy o šíření anglické literatury v České republice a za jeho shakespearovské překlady královna Alžběta II. jmenovala čestným členem Řadu Britského impéria.

Podcast NDM
(podcast NDM, 23. 5. 2023)
Inscenační tým - Sezóna:
MARNÁ LÁSKY SNAHAPřeklad
RICHARD III.Překlad
MARNÁ LÁSKY SNAHAPřeklad
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉPřeklad
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉPřeklad
DOKTOR FAUSTUSPřeklad
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉPřeklad
DOKTOR FAUSTUSPřeklad
MACBETHPřeklad
MACBETHPřeklad
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉPřeklad
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉPřeklad
AMADEUSPřeklad
AMADEUSPřeklad
AMADEUSPřeklad
VEČER TŘÍKRÁLOVÝPřeklad
VEČER TŘÍKRÁLOVÝPřeklad
VEČER TŘÍKRÁLOVÝPřeklad
KOMEDIE OMYLŮPřeklad
KOMEDIE OMYLŮPřeklad
KOMEDIE OMYLŮPřeklad
JAK SE VÁM LÍBÍPřeklad
JAK SE VÁM LÍBÍPřeklad
NAŠE MĚSTEČKOPřeklad
JAK SE VÁM LÍBÍPřeklad