Rodák z Gdyně absolvoval roku 1996 hudební akademii Fryderyka Chopina ve Varšavě, obor symfonické a operní dirigování. V letech 1997-2011 působil jako umělecký šéf filharmonie v Bělostoku. Od roku 2016 do 2019 stál v čele opery ve Vratislavi. Kromě Polska spolupracuje s řadou symfonických těles po celém světě. Představil se jako dirigent Varšavské filharmonie, hostuje v Polské národní opeře a pravidelně spolupracuje také s operou v Krakově nebo s Velkým divadlem v Poznani. Je pro něj charakteristické, že se zaměřuje na polské skladatele a do koncertního repertoáru zařazuje méně známé autory. Jeho nahrávky děl Aleksandra Tansmana a Zygmunta Stojowského byly vysoce oceňovány nejen v Polsku, ale také v zahraničí. Je držitelem řady ocenění, které mj. získává za hudební nahrávky současné hudby. Roku 2012 kupř. získal cenu „Fryderyk Award“ za album děl Ignáce Jana Paderewského, o čtyři roky později tutéž cenu obdržel i za nahrávku Symfonie prozřetelnosti od Pawła Łukaszewského. Kromě dirigování se věnuje také sólovému zpěvu, který vystudoval na akademii v Lodži. Od roku 2012 působí jako profesor na Hudební akademii Stanisława Moniuszka v Gdaňsku. 

Obsazení - Sezóna:
LA TRAVIATADirigent