AIDA

Divadlo Antonína Dvořáka
AIDA
Giuseppe Verdi

BAREVNÁ HOUSENKA

Divadlo Antonína Dvořáka
BAREVNÁ HOUSENKA
František Xaver Svoboda

KARNEVAL

Divadlo Antonína Dvořáka
KARNEVAL
Robert Schumann
Hráno v jednom večeru s baletem Ernö Dohnányiho Závoj Pierotčin

CAR A TESAŘ

Divadlo Antonína Dvořáka
CAR A TESAŘ
Gustav Albert Lortzing
Podle recenze v Duchu času byl obsazen také Rudolf Fejfar.

BARON GOERTZ

Divadlo Antonína Dvořáka
BARON GOERTZ
Emanuel Bozděch

LABUTÍ JEZERO

Divadlo Antonína Dvořáka
LABUTÍ JEZERO
Petr Iljič Čajkovskij

CARMEN

Divadlo Antonína Dvořáka
CARMEN
Georges Bizet
Představení 16. 5. 1922 dirigoval poprvé Mirko Hanák (na angažmá).

ČAROVNÝ ZÁVOJ

Divadlo Antonína Dvořáka
ČAROVNÝ ZÁVOJ
Alexandr Kantor

LOUSKÁČEK

Divadlo Antonína Dvořáka
LOUSKÁČEK
Petr Iljič Čajkovskij

ČERT A KÁČA

Divadlo Antonína Dvořáka
ČERT A KÁČA
Antonín Dvořák

CARŮV KURÝR

Divadlo Antonína Dvořáka
CARŮV KURÝR
Jules Verne, Ferenc Csepreghy
Společná inscenace činohry, opery i baletu

SLOVANSKÉ TANCE

Divadlo Antonína Dvořáka
SLOVANSKÉ TANCE
Antonín Dvořák
Představení 30.8.1921 dirigoval Oskar Nedbal j.h.

DALIBOR

Divadlo Antonína Dvořáka
DALIBOR
Bedřich Smetana

ČECH A NĚMEC

Divadlo Jiřího Myrona
ČECH A NĚMEC
Jan Nepomuk Štěpánek

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Divadlo Antonína Dvořáka
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Oskar Nedbal
Oskar Nedbal dirigoval pouze premiéru

DIMITRIJ

Divadlo Antonína Dvořáka
DIMITRIJ
Antonín Dvořák

DĚVČE Z PŘEDMĚSTÍ

Divadlo Antonína Dvořáka
DĚVČE Z PŘEDMĚSTÍ
Josef Kajetán Tyl

ZÁVOJ PIEROTČIN

Divadlo Antonína Dvořáka
ZÁVOJ PIEROTČIN
Ernö Dohnányi
Společná premiéra baletu a činohry (pantomima).

DVĚ VDOVY

Divadlo Antonína Dvořáka
DVĚ VDOVY
Bedřich Smetana

DIVOKÁ KACHNA

Divadlo Antonína Dvořáka
DIVOKÁ KACHNA
Henrik Ibsen

FRA DIAVOLO

Divadlo Antonína Dvořáka
FRA DIAVOLO
Daniel-François-Esprit Auber
Podle předpremiérové anonce v Duchu času byli obsazeni m.j. Sláva Mazáková-Tittlová, Rudol...

GORALI

Divadlo Antonína Dvořáka
GORALI
František Sokol-Tůma

HALKA

Divadlo Antonína Dvořáka
HALKA
Stanisław Moniuszko

INZERÁT

Divadlo Antonína Dvořáka
INZERÁT
Karel Sabina

HOFFMANNOVY POVÍDKY

Divadlo Antonína Dvořáka
HOFFMANNOVY POVÍDKY
Jacques Offenbach
Libreto podle povídek E. T. A. Hoffmanna

JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ

Divadlo Antonína Dvořáka
JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ
František Ferdinand Šamberk
Obnovená premiéra s dosti pozměněným obsazením

HUBIČKA

Divadlo Antonína Dvořáka
HUBIČKA
Bedřich Smetana
Libreto podle povídky Karoliny Světlé

JEHO KOČIČKA

Divadlo Antonína Dvořáka
JEHO KOČIČKA
Walter D. Ellial

JAKOBÍN

Divadlo Antonína Dvořáka
JAKOBÍN
Antonín Dvořák

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ

Divadlo Antonína Dvořáka
KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ
František Ferdinand Šamberk

JEJÍ PASTORKYŇA

Divadlo Antonína Dvořáka
JEJÍ PASTORKYŇA
Leoš Janáček
Libreto podle stejnojmenného dramatu Gabriely Preissové

KRÁL LEAR

Divadlo Antonína Dvořáka
KRÁL LEAR
William Shakespeare

KDYBYCH BYL KRÁLEM

Divadlo Antonína Dvořáka
KDYBYCH BYL KRÁLEM
Adolphe Charles Adam

KRÁLOVSKÁ VÝSOST

Divadlo Antonína Dvořáka
KRÁLOVSKÁ VÝSOST
William Somerset Maugham

MADAME BUTTERFLY

Divadlo Antonína Dvořáka
MADAME BUTTERFLY
Giacomo Puccini

LÉKAŘEM PROTI SVÉ VŮLI

Divadlo Antonína Dvořáka
LÉKAŘEM PROTI SVÉ VŮLI
Molière
Hráno v jednom večeru s Moliérovým Ošáleným manželem (Chudákem manželem)

OTELLO

Divadlo Antonína Dvořáka
OTELLO
Giuseppe Verdi

LENIN

Divadlo Antonína Dvořáka
LENIN
Wacław Grubiński
Hráno pod společným názvem Trojzvuk války spolu s jednoaktovkami Ivana Olbrachta Pátý akt ...

PÁD ARKUNA

Divadlo Antonína Dvořáka
PÁD ARKUNA
Zdeněk Fibich

LUCERNA

Divadlo Antonína Dvořáka
LUCERNA
Alois Jirásek

PIKOVÁ DÁMA

Divadlo Antonína Dvořáka
PIKOVÁ DÁMA
Petr Iljič Čajkovskij
Libreto podle stejnojmenné povídky Alexandra Sergejeviče Puškina

MARIE TUDOROVNA

Divadlo Antonína Dvořáka
MARIE TUDOROVNA
Victor Hugo

PRODANÁ NEVĚSTA

Divadlo Antonína Dvořáka
PRODANÁ NEVĚSTA
Bedřich Smetana
Představení 29.8.1921 dirigoval Oskar Nedbal.

MARYŠA

Divadlo Jiřího Myrona
MARYŠA
Alois Mrštík, Vilém Mrštík
Obnovená premiéra s podstatně pozměněným obsazením

PSOHLAVCI

Divadlo Antonína Dvořáka
PSOHLAVCI
Karel Kovařovic
Libreto podle stejnojmenného románu Aloise Jiráska

MĚSÍC NAD ŘEKOU

Divadlo Antonína Dvořáka
MĚSÍC NAD ŘEKOU
Fráňa Šrámek

RIGOLETTO

Divadlo Antonína Dvořáka
RIGOLETTO
Giuseppe Verdi

MODCHE A RÉZI

Divadlo Antonína Dvořáka
MODCHE A RÉZI
Vojtěch Rakous

RUSALKA

Městské divadlo (DAD)
RUSALKA
Antonín Dvořák

MODLÁŘKA

Divadlo Antonína Dvořáka
MODLÁŘKA
Jules Renard
Hráno v jednom večeru s jednoaktovkou Jiřího Hejdy Velikonoce

SAMSON A DALILA

Divadlo Antonína Dvořáka
SAMSON A DALILA
Camille Saint-Saëns

MOŘSKÁ PANNA

Divadlo Antonína Dvořáka
MOŘSKÁ PANNA
Josef Štolba

TOSCA

Divadlo Antonína Dvořáka
TOSCA
Giacomo Puccini
Libreto podle stejnojmenného dramatu Victoriena Sardoua

NA FAŘE

Divadlo Antonína Dvořáka
NA FAŘE
Herman Heijermans

NA ŠACHTĚ

Divadlo Antonína Dvořáka
NA ŠACHTĚ
František Sokol-Tůma
Obnovená premiéra

OŠÁLENÝ MANŽEL (CHUDÁK MANŽEL)

Divadlo Antonína Dvořáka
OŠÁLENÝ MANŽEL (CHUDÁK MANŽEL)
Molière
Hráno v jednom večeru s Moliérovou jednoaktovkou Lékařem proti své vůli

PÁNI

Divadlo Antonína Dvořáka
PÁNI
Abigail Horáková

PÁTÝ AKT

Divadlo Antonína Dvořáka
PÁTÝ AKT
Ivan Olbracht
Hráno pod společným názvem Trojzvuk války spolu s jednoaktovkami Jiřího Hejdy Válka a Wacł...

PODZIM DOKTORA MARKA

Divadlo Antonína Dvořáka
PODZIM DOKTORA MARKA
Jaroslav Hilbert

PRO TATÍČKA PREZIDENTA

Divadlo Antonína Dvořáka
PRO TATÍČKA PREZIDENTA
Jaroslav Průcha

PROTEKCE

Divadlo Antonína Dvořáka
PROTEKCE
Branislav Nušić

PYTLÁK

Divadlo Antonína Dvořáka
PYTLÁK
Camille Lemonnier, Anatole Bahier, Jean Dubois

RADÚZ A MAHULENA

Divadlo Antonína Dvořáka
RADÚZ A MAHULENA
Julius Zeyer, Josef Suk
Společná premiéra činohry a opery

REK ZÁPADU (HRDINA ZÁPADU)

Divadlo Antonína Dvořáka
REK ZÁPADU (HRDINA ZÁPADU)
John Millington Synge

SEDM HAVRANŮ

Divadlo Jiřího Myrona
SEDM HAVRANŮ
Adolf Brázda
Romantická báchorka o 6 obrazech.

STAŘÍČEK HOLUŠA

Divadlo Antonína Dvořáka
STAŘÍČEK HOLUŠA
František Sokol-Tůma
Obnovená premiéra

STRAKONICKÝ DUDÁK

Divadlo Antonína Dvořáka
STRAKONICKÝ DUDÁK
Josef Kajetán Tyl

TARTUFFE

Divadlo Antonína Dvořáka
TARTUFFE
Molière

TAŠKÁŘ (LIŠÁK PSEUDOLUS)

Divadlo Antonína Dvořáka
TAŠKÁŘ (LIŠÁK PSEUDOLUS)
Titus Maccius Plautus
Hráno v jednom večeru s jednoaktovkou Takeda Izumy Vesnická škola Terakoya

VÁLKA

Divadlo Antonína Dvořáka
VÁLKA
Jiří Hejda
Hráno pod společným názvem Trozvuk války spolu s jednoaktovkami Iavana Olbrachta Pátý akt ...

VELIKONOCE

Divadlo Antonína Dvořáka
VELIKONOCE
Jiří Hejda
Hráno v jednom večeru s jednoaktovkou Julese Renarda Modlářka

VESNICKÁ ŠKOLA TERAKOYA

Divadlo Antonína Dvořáka
VESNICKÁ ŠKOLA TERAKOYA
Takeda Izumo
Hráno v jednom večeru s Plautovým Taškářem

VOJNARKA

Divadlo Antonína Dvořáka
VOJNARKA
Alois Jirásek

Z NAŘÍZENÍ BYTOVÉ KOMISE

Divadlo Antonína Dvořáka
Z NAŘÍZENÍ BYTOVÉ KOMISE
Franz Arnold, Ernst Bach

ZE ŽIVOTA HMYZU

Divadlo Antonína Dvořáka
ZE ŽIVOTA HMYZU
Josef Čapek, Karel Čapek

ŽIŽKŮV MEČ

Divadlo Antonína Dvořáka
ŽIŽKŮV MEČ
Václav Kliment Klicpera

Audio-video ukázky