WHISTLEBLOWING

V intencích Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění, s účinností od 17. prosince 2021 a dále pak v souladu se Zákonem č. 171/2023 Sb., Zákon o ochraně oznamovatelů, s účinností od 1. srpna 2023 (tzv. whistleblowing) můžete k podání oznámení využít interní oznamovací systém NNTB (Nenech to být) s tímto odkazem: www.nntb.cz/c/uh788vtq