Daniel Balabán:  STARÉ ZBRANĚ
20. 1. 2014 - 6. 3. 2014,  Galerie současné malby – Divadlo Antonína Dvořáka  
 
     
Malíř a pedagog  Daniel Balabán představuje vrstevnatý soubor obrazů z let 2001 až 2004 sjednocený tématem těla. Název výstavy je metaforou  bazální  přitažlivosti ženského těla, potažmo těla vůbec. Tělo je zbraň, která je podmaňující, ohrožující, ale i ohrožená. Její přitažlivost a extáze vyniká právě díky silám zmaru a pomíjivosti, které na ni působí.V obrazech malíř kontrastuje tělesný fenomén se silami racia, symbolizovanými geometrickým řádem. Jako pandán se k hlavnímu dějství na některých obrazech objevuje příroda, která je jakousi mimoběžnou připomínkou jiného, než lidského řádu.
 
Formálně se obrazy pohybují od lehkých, téměř nematerializovaných prací, provedených sprejem a šablonami, k hutným, haptičtějším polohám, vyjádřeným olejomalbou.

Obrazy nabízí příležitost k novým zamyšlením nad existenciálními souřadnicemi našeho bytí. 

Vernisáž výstavy:

 

 

  Články