Josef Mladějovský:  ŽEBŘÍČEK HODNOT
12. 5. 2014 - 29. 6. 2014, Galerie současné malby – Divadlo Antonína Dvořáka

       
   
Josef Mladějovský patří mezi mladé umělce, kteří po absolvování vysoké školy zůstávají v Ostravě. Podstatné ale je, že tento nedávný absolvent Katedry malby (studoval u Františka Kowolowského) na Fakultě umění Ostravské univerzity si již našel svou osobitou tvůrčí polohu. Až na nepatrné výjimky se většina umělců tohoto kraje zabývá existenciálními, sociálními tématy, klade důraz na imaginativní, psychologické procesy, hledá lyrické kvality, počítá s uplatněním divákových emocí, využívá výrazného malířského rukopisu, navazuje na tradiční romanticky chápanou roli umělce.

Josef Mladějovský zastupuje jiný typ autorské tvorby. Ve svém díle využívá geometrický jazyk, pracuje tedy s útvary, formami, které jsou univerzální, abstraktní a nevyjadřují žádnou každodenní skutečnost. Josef Mladějovský své téma uchopuje s vědomím postmoderní zkušenosti, s vědomím nemožnosti pokračovat v konstruktivních tendencích podle receptů starých několik desetiletí. V souladu se svou generační příslušností přehodnocuje geometrické principy a dává jim aktuální platnost. Elementární formy, které Mladějovský konstruuje, ovšem nestojí jen samy za sebe. Mladějovský se jim snaží udat svůj příběh. Konstrukty se stávají metaforami filosofických kategorií, jako je pravda, objektivita apod., a postupnou proměnou svých tvarů mohou vyprávět příběh lidského poznání. Otázkou pro diváka zůstává, nakolik je autorova významová hra vážně míněný program či nakolik se jedná o projev distančního uvažování, přičemž druhé tvrzení nepopírá to první. 
 
Kurátor výstavy Martin Klimeš.


Vernisáž výstavy:

       
       
       


   Články

 Malíř Josef Mladějovský: Na Ostravsku jsou mé práce vnímány až moc vážně
 (ostravan.cz, Ivan Mottýl, 12. 5. 2014)